ULUSLARARASI MÜZELERDE RİSK YÖNETİMİ KONFERANSI

Son yıllarda doğal ve insan yapımı felaketler dünyanın dört bir yanında yıkıcı etkiler bırakmıştır. Depremler, seller, yangınlar, silahlı çatışmalar ve sivil ayaklanmalar gitgide artan oranda insanların hayatlarını kaybetmesine ve altyapı çöküşlerine neden olmaktadır.

 

Uluslararası Müzelerde Risk Yönetimi Konferansı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Milli Kütüphane, Ankara – Türkiye, 25–26 Haziran 2012
25 Haziran 2012
 
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi (AMM) Müzelerde Risk Yönetimi Uluslararası Konferansı’nın 25 ve 26 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara, Türkiye’de yapılacağını ilan etmektedir.
Son yıllarda doğal ve insan yapımı felaketler dünyanın dört bir yanında yıkıcı etkiler bırakmıştır. Depremler, seller, yangınlar, silahlı çatışmalar ve sivil ayaklanmalar gitgide artan oranda insanların hayatlarını kaybetmesine ve altyapı çöküşlerine neden olmaktadır.
Bu gibi acil durumlarda Kültürel Mirasın korunması büyük bir zorluk teşkil etmektedir. Türkiye’de müze yetkilileri ülkenin kültürel mirasını riske atan sel ve depremlerle sıkça karşılaşmaktadır. Ortaya çıkan bir diğer tehdit de sanatsal ve arkeolojik nesnelerin yasadışı ticaretinin sürekli olarak müze koleksiyon ve faaliyetlerini tehlikeye atarken, toplulukları miras ve tarihlerinden mahrum bırakmaktadır.
Risk azaltma ve hafifletme müzelerden ve ilgili diğer sektörlerden meslek mensupları arasında bilginin, tekniklerin ve iyi uygulamaların geliştirilmesini ve paylaşımını gerektirmektedir. Bunun bilincinde olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müzelerde Risk Yönetimi teması altında uluslararası bir konferans organize etmektedir, bu etkinlik Kültürel Mirasın Dostları Derneği (KUMID) ve Uluslararası Müzeler Kurulu (ICOM) işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.
Bu bağlamda sektörler arası alışverişi desteklemek için, Türkiye ve Avrupa Birliği’nden miras, askeriye ve insani alanda meslek mensupları aşağıdaki konuları tartışmak üzere bir araya gelecektir:
Müze Güvenliği
Müzelerde Risk Yönetimi
Müzelerin ve koleksiyonlarının sismik açıdan korunması
Doğal ve insan yapımı felaketler halinde taşınabilir mirasın korunması
Kültürel varlıkların yasadışı ticaretiyle mücadele
Uluslararası Konferansı Uluslararası Müzeler Kurulu (ICOM) AMM ve KUMID tarafından organize edilecek üç günlük bir Müzelerde Risk Yönetimi Eğitim Programı takip edecektir. Eğitim, riske karşı hazırlıklı olma ve afetler ile yasa dışı ticarete karşı koruma alanında Ankara, İstanbul ve Makedonya’dan seçilmiş on sekiz müze yetkilisine eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
Konferans Salonu: Milli Kütüphane: http://www.mkutup.gov.tr/
Konaklanacak Otel: http://www.radissonblu.com.tr/hotel‐ankara
Konferans hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için lütfen bizimle iletişime geçin:
riskmanagement.mac@gmail.com
 
 
Uluslararası Müzelerde Risk Yönetimi Konferansı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Milli Kütüphane, Ankara – Türkiye, 25–26 Haziran 2012
25 Haziran 2012
09:00 – 09:30: Kayıt Kabul
09:00 – 11:00: Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları
Projenin Taraflarının Konuşmaları
11:00 – 11:30: Kahve Molası
11:30 – 13:00: Yasadışı kültürel varlık ticaretine karşı standartlar ve araçlar
Avrupa’da yasadışı ticaretle mücadele
ICOM standartları ve araçları, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve uygulanması
Uluslararası normatif araçlar ve bunların uygulanması
Boğazköy Sfenksinin iadesinde UNESCO‐ICPRCP’nin Rolü
Tartışmalar, Soru&Cevap, Kapanış
13:00 – 14:15: Öğle Yemeği
14:15 – 16:15: Riske karşı Hazırlıklı Olma ve Güvenlik Planları
Risk yönetimi ve Güvenlik açısından Uluslararası Standartlar
Risk Yönetimi ve Güvenlik Planlaması: Örnek Olay Çalışması
Koleksiyonların Bakımı ve Korunması
Türkiye’deki Müzelerde Güvenlik Durumu
Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
2
Tartışmalar, Soru&Cevap, Kapanış
16:15 – 16:30: Kahve Molası
14:15 – 16:15: Müzelerde Risk Yönetimi
Kültürel Miras Merkezlerinin Depremlerden ve diğer doğal afetlerden Korunması
Türkiye’deki Müze Koleksiyonlarının sismik korunması
Müzelerin Silahlı Çatışmalara Karşı Gereksinimleri
Kitle Turizmi Riski ile Başa Çıkma
Tartışmalar, Soru&Cevap, Kapanış
19:30 – 21:00: Karşılama Kokteyli & Akşam Yemeği
26 Haziran 2012
09:00 – 10:15: Ajanslar arası İşbirliği ve Risk yönetiminde STK’ların Rolü
Konuyla ilgili Sunum, Sivil Toplum Koruma Projesi Sorusu
Yuvarlak Masa Toplantısı
10:15 – 10:30: Kahve Molası
10:30 – 12:00: Açık Oturum, Soru&Cevap, Kapanış
Yuvarlak Masa Toplantısı
Kapanış konuşması
12:00 – 13:00: Öğle Yemeği
13:00 – 15:00: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ziyareti
15:00 – 17:00: Başka Müze Ziyareti
17:00 – 19:00: Şehir Turu
20:00 – 22:00: Akşam Yemeği