"Türkiyede Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı: Siyaset"

Prof. Dr. Edhem Eldem, 2014-2015 akademik yılında "koruma" üst temasıyla yürütülen Yunus Aran Birlikteliği etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye’de kültürel miras ve koruma çalışmaları ile siyaset arasındaki etkileşimi irdeleyecek.

MSGSÜ Mimarlık Bölümü 1999 mezunu mimar Yunus Aran’ın anısını yaşatmak, mimarlık fakültesi öğrencilerinin birikimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2001 yılından bu yana Yunus Aran Birlikteliği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Yunus Aran Konferansları’nın 53. konuğu Prof. Dr. Edhem Eldem olacak.

"Türkiye’de Kültürel Miras ve Korumanın En Büyük Zaafı: Siyaset" başlıklı konferans, 21 Ekim 2014 Salı günü saat 14:30'da MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu 'nda izlenebilir.

Konuşma Özeti: 

"19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti arkeoloji, tarih ve müzecilik ile değişik şekil ve derecelerde ilgilenmiş, bunun neticesinde de kültürel miras kavramıyla ve bunun korunması ihtiyacıyla karşı karşıya kalmışlardır. Tabii olarak neyin niçin ve nasıl korunacağı, hangi eserlerin hangi mirasın parçası olup olmadığı gibi sorular ve sorunlar giderek önem kazanmıştır. Fakat dikkat çekici olan, bu konudaki kararların neredeyse istisnasız bir şekilde belirli siyasi ve ideolojik dürtü ve tercihlerin gölgesinde kalmış olmasıdır. Bu yüzdendir ki yaklaşık iki yüz yıllık bir süre içinde bu topraklarda ciddi ve tutarlı bir miras ve koruma politikası oluşamamış, mesele siyasi dalgalanmaların belirlediği kaygan bir zemin üzerinde mütemadiyen sorgulanıp tekrar tanımlanan bir tarih ve kültür anlayışına kurban edilmiştir."