TÜRKİYE - UNESCO DÜNYA MIRASI LİSTESİ

16 Kasım 1945’te, İkinci Dünya Savaşından sadece iki ay sonra, 37 ülkenin temsilcileri Londra’da UNESCO Anayasası’nı imzalamak amacıyla buluştu ve bu yasa 1946 yılında anlaşmaya atılan 20 imzanın oylamasıyla önemli bir güç haline geldi. 

 

16 Kasım 1945’te, İkinci Dünya Savaşından sadece iki ay sonra, 37 ülkenin temsilcileri Londra’da UNESCO Anayasası’nı imzalamak amacıyla buluştu ve bu yasa 1946 yılında anlaşmaya atılan 20 imzanın oylamasıyla önemli bir güç haline geldi. Bundan sonra UNESCO; toplumlar, kültürler ve haklar arasındaki bağlantıları, ortak değerlere duyulan saygı çerçevesinde kurmak için çaba harcadı. Ayrıca bu ilişkiler Birleşmiş Milletlere, ülkelerin savaşa yeniden dönmesini önlemek için de yardımcı olacaktı.

UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür, iletişim ve bilgi alanındaki çalışmaları, toplumlar arasında, insan haklarının, cinsiyetler arası eşitliğin, sürdürülebilir sosyokültürel gelişiminin gözetilmesini ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in Milenyum Kalkınma Hedefleri’ni biçimlendiren, ırkçılığın durdurulmasına yönelik işbirliği oluşmasını sağladı.

UNESCO, barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya yönelik tüm potansiyelin farkına varmak ve sürdürülebilir gelişimin devamlılığını sağlamak amacıyla, farklı kıtalar, bölgeler ve ülkelere dayalı kendi merkezlerini, enstitülerini ve programlarını kullanıyor. Bu programlar, merkezler ve enstitülerin işleyişi, yine de geniş çapta yayılım gösteriyor: Herkes için eğitim, bilgi teknolojileri, kapasite gelişimi, mesleki eğitim, kuramsal fizik, kültürel zenginlik, biyosferin korunması, fikri haklar veya istatistikler…

Abu Simbel Tapınağı ve Dünya Kültürel Miras Konvansiyonu

Sürdürülebilir gelişim, yaşam boyu eğitim veya cinsiyetler arası eşitlik üzerine yürütülen programların başlatılmasından çok kısa bir süre önce, 1960 yılında, UNESCO, Aswan Barajı’nın devasa gölünden Abu Simbel Tapınağı’nı taşımak amacıyla Mısır’da Nubian Kampanyasını başlattı. Mısır ve Suriye hükümetlerinin 3000 yıllık anıtların ve tapınakların Aswan Barajı’nın sularından kurtarılması için UNESCO’ya yönelttiği yardım talebinin ardından, uluslararası bir kampanya başlatıldı. UNESCO’nun koordinatör rolünü üstlendiği bu Uluslararası Kampanya dâhilinde, toplam 22 anıtın tasfiye edilerek, bulundukları yerlerden taşınıp yeni yerlerine yerleştirilebilmesi için beş kıtadan uluslararası bir bilirkişi heyeti toplandı ve fon sağlandı.

20 yıl süren bu Kampanya’nın gelişimi ve başarıyla sonuçlanması, 1972’de imzalanan UNESCO’nun Dünya Kültürel Miras Konvansiyonu (Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Korumaya yönelik Konvansiyon) için bir ilham kaynağı oldu ve Abu Simbel’deki anıtlar Nubian Kampanyası 1980 yılında sona ermeden hemen önce, 1979 yılında Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alındı.

Dünya Kültürel Miras Konvansiyonu’nun kabul edilmesinin ardından, Nubia Anıtlarına yönelik UNESCO kampanyası hala devam ederken; 1976 yılında, Dünya Kültürel Miras Komitesi kuruldu ve ilk alanlar 1978 yılında Dünya Miras Listesi’ne alındı.  

Fotoğraf: İsmet Danyeli. Aktüel Arkeoloji Dergisi  Fotoğraf Yarışması izinli kullanım.