TERMOPİL SAVAŞI

MÖ 481 yılında Sardes’e gelen Kserkses, imparatorluğun dört bir yanından gelen devasa ordularını burada toplamıştır.

Atina’da ise, MÖ 482’den itibaren komutan Temistokles önderliğinde, donanma kurma faaliyetlerine başlanmıştır. Bu sırada Kserkses, elçileri daha önce öldürdükleri için MÖ 481 yılında Atina ve Sparta hariç bütün Grek şehir devletlerine, boyun eğme anlamına gelen “toprak ve su” talebini elçileri vasıtasıyla iletmiştir. Yunanistan’ın çoğu şehri talebi kabul etmeyerek, Atina ve Sparta’nın yanında yer almış ve bu sayede Yunan ittifakı kurulmuştur. Pers ordusu acele etmeden Makedonya içlerinde ilerlemekte, Pers donanması ise onları kıyıdan takip etmekteydi. 

 

Yazı: Eren Karakoç

 

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 61. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.