TARİHÖNCESİ İNSANLARIN EL BECERİLERİ

Bilim insanları, tarihöncesi insanların ve diğer primatların elle kavrama yeteneklerinin tarih boyunca gelişimini incelemeye devam ediyor.

Yale Üniversitesinden bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni bir çalışma, primatların, modern insanınkine benzer bir hassas kavrama yeteneği olabileceğine işaret ediyor. Taş aletlerin ortaya çıkışından milyonlarca yıl öncesine tarihlenen fosiller, Australopithecus afarensis türünün de bu gruba dahil olduğunu gösteriyor.

Bu çalışma için bir araya gelen robotbilim uzmanları Thomas Feix ve Aaron Dollar (Yale Üniversitesi) ile antropologlar Tracy Kivell (Kent Üniversitesi) ve Max Planck (Antopoloji Enstitüsü) ve primat uzmanı Emmanuelle Pouydebat (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) primatların hassas kavrama yeteneklerini inceledi. Yaşayan primatlara ait iskeletler ile tarihöncesi insanlara ait fosil kalıntılarının baş ve işaret parmaklarını oluşturan bölümleri ölçerek, kinematik bir model oluşturan araştırma ekibi, bu model üzerinden parmak hareketlerini inceledi. Araştırma  sonuçları  başparmak  uzunluğunun  ya da gelişmiş eklem hareketlerinin iyi bir kavrama yeteneği sağlamadığını gösterdi. Yaşayan diğer primatlarla karşılaştırıldığında insan elinin özellikle de küçük objeler için en gelişmiş kavrama yeteneğine sahip olduğu anlaşıldı.

Primatların elle kavrama yetisi üzerine daha önce yapılan çalışmalar, parmakların duruşuna, el ile obje arasındaki temasa veya başparmağın diğer parmaklara göre uzunluğu gibi alanlara odaklanmıştı. Yeni araştırma ise baş ve işaret parmakları arasındaki ilişkiyi, özellikle küçük objeleri hassas kavrama yetisi üzerinden inceliyor. El becerisinin, erken primatları erken memelilerden ayıran en temel adaptasyon olduğu düşünülüyordu. Bu tür yeteneklerin, hareket yeteneği ve alet kullanımının getirdiği mekanik gerekliliklere daha fazla ihtiyaç duyulmamasından dolayı evrimleşerek geliştiği düşünülüyordu.

Erken dönem homininlerin, özellikle alet kullanımı konusundaki kavrama kapasiteleri üzerinde tartışmalar devam ediyor. Yapılan yeni çalışma bu soruların  bir  kısmını aydınlatabilir.  Örneğin  bu çalışma, erken insan türü Australopithecus afaren- sisin taşları kesmek için gerekenden daha fazla el becerisine sahip olabileceğini gösteriyor.