SAYI 25

ANADOLU’DA PERSLER MÖ V – MÖ III

- Hükümdarlık ateşi, hükümdarın ölümüyle sönerdi

- BEN KYROS, DÜNYANIN KRALI

“Dünyanın kralı, büyük kral, güçlü kral, Babil’in kralı, Sümer ve Akkadkralı, dünyanın dört bir yanının kralı, ben Kyros, büyük kral, Anša’nın kralıKambyses’in oğlu, büyük kral, Anša’nın kralı Kyros’un torunu, büyük kral,Anša’nın kralı Teispes’in soyundan, hüküm sürmesini Bel [Marduk] veNebo’nun istediği kral hanedanlığının olumsuz tohumu…”

- Darius'un Sarayı: PERSEPOLİS 

“Kral Darius der ki: Bunlar, Ahura Mazda’nın buyruğu ile Persia dışında ele geçirdiğim ülkeler; onları ben yönettim; onlar bana armağanlarını getirdiler; ne söylediysem yaptılar”

- DASKYLEION

Perslerin Batıya Açılan Kapısı “Eğer Perslerle savaşa girerse büyük bir imparatorluğu devirecektir”, ünlü kahanetmerkezi Delphoi’dan Kroisos’a gelen kehanet bu idi. Bu kehanetten cesaret alanLidya (Lydia) Kralı Kroisos, Kapadokya’ya (Kappadokia) kadar gelmiş olan PersKralı Kyros’a karşı sefere çıktı. Burada Kyros’un ordusu ile savaşa tutuşan Kroisos,rakibinin sayıca kendi ordusundan daha fazla olmasından çekinerek, geri dönüp Sardes’e geldi. Onu takip eden Kyros, Sardes kapılarına dayandı ve MÖ 546 yılındaKroisos’u esir aldı. İşte Anadolu’nun en büyük gücü konumundaki Lidya’nınPersler tarafından ele geçirilişi böyle oldu. Kehanet gerçekleşmiş, büyük bir krallıkolan Lidya Krallığı sona ermişti.

- Karya Bölgesi’nde Persler ve Maussollos

Pers Satrabı Maussollos ve dünyanın 7 harikasından biri Halikarnassos Maussolleion (Anıt mezar)

- LİKYA’DA PERSLER

“…Likyalılara gelince, Harpagos ordusu Ksanthos Ovası’na indiği zaman,onlar da karşı koydular, bitmez tükenmez kuvvetlere karşı az sayı iledövüştüler, yiğitlikle nam aldılar, ama yenildiler, kentlerine geri atıldılar,kadınları, çocukları, hazineleri ve köleleri kaleye doldurdular ve alttan,yandan ateşe verdiler, öyle ki, yangın kaleyi yerle bir etti. Bundan böylebirbirlerine korkunç yeminlerle bağlanarak düşmana saldırdılar veKsanthos’ta oturanların tümü de savaşarak ölmüş oldular…” Herodotos

- POLYKSENA LAHTİ

Akhilleus’un Troya’nın alınmasındaen buyuk pay sahibi olduğunu söyleyen kahinler, onunla birlikteolmayı reddeden hatta onu aşağılayan kral kızıPolyksena’yı kendisine savaş ganimeti olarakverilmesi gerektiğini soylerler. Esirler arasındabulunan Polyksena’yı Akhilleus’un mezarı uzerindekurban ederek, Akhilleus’a sunmuş olurlar’’ - PERSLERİN SONU VE İSKENDER’İN MUHTEŞEM YÜZYILI