SAYI 03

Aktüel Arkeoloji, Anadolu Tarihini Anadolu İnsanına Anlatıyor… Türkiye’nin kültür değerlerini göz önünde bulundurarak, bunların öneminin aktarılmasını ve sahip olunan değerler için bir koruma bilincinin oluşturulmasını amaçlayarak çalışmalara başlayan Aktüel Arkeoloji Dergisi, gün geçtikçe daha büyük bir ilgiyle karşılaşmaktadır. Yayın hayatında henüz yeni olmasına rağmen, ulaştığı geniş kitle, yapılan yorumlar ve sunulan destekler gurur vericidir.  Geçtiğimiz günlerde 3. sayısı “Trakya’ya Adlarını Verenler; Traklar” başlığıyla yeniden okurlarıyla buluşan Aktüel Arkeoloji Dergisi çeşitli medya kanallarından toparlanan güncel arkeoloji haberleriyle asıl konulara giriş yaparak, bu başlık altında, çeşitli bölgelerden kazı çalışmaları haberleri, gün geçtikçe daha yoğun ziyaret akınına uğrayan antik kentlerin yanısıra tarihi eserlerin kaderi olarak yorumlayabildiğimiz kaçakçılık girişimlerine de değinmiştir.  Aktüel Arkeoloji Dergisi, bu sayısında, Trakya Bölgesi’ne odaklanmıştır. Ege, Balkanlar, Anadolu ve Karadeniz ile temasının gözden kaçmadığı, bağlantı ve geçiş noktasında olmasından dolayı da tüm kültürlerin izlerini taşıması, Trakya Bölgesi’nin özel olarak ele alınmasını gerektiren en önemli neden olmuştur. Trakya üzerine uzmanlığa sahip sayın hocalarımızın bilgilerinden yararlanılarak hazırlanan Aktüel Arkeoloji’nin bu sayısında; Tarih Öncesi’nde Trakya ve Doğu Trakya’da Traklar başlığı taşıyan yazılarda, Trakya Bölgesi’nin konumu, tarihsel ve kültür tarihi açısından önemi, bölgedeki araştırmaların tarihi ve yapılan incelemelerle gün ışığına çıkan bilgiler, Trak sözcüğünün kökeni ve niteliği, Trak kültürü ve bunun gibi konularda geniş bilgiler verilmiştir. Buna ek olarak Kırım Hanları’nın Trakya’daki İzleri de ele alınan konulardan biridir. Trakya’da mistik bir din olan Orfizm; Trak Atlı Figürünü; Trakya’daki Tümülüs Geleneği, Harekattepe Tümülüsü, Tekirdağ Naip Tümülüsü ve Vize B Tümülüsü; Trak kaleleri ve Silivri’deki Anastaisos Suru; antik kentlerden Hadrianopolis Antik Kenti, Enez Antik kenti, Heraion Teichos, Pınarhisar ve Perinthos Bazilikası bu bilgileri destekleyici niteliktedir. Ayrıca Trakya’da kaçakçılık, definecilik, define sembolleri ve izler de önemli bir gerçeği gözler önüne sermektedir.  Trakya Bölgesi’nin önemi göz önünde bulundurularak bilgi ve bununla bağlantılı olarak da ilgi boşluğunu kapatmayı amaçlayan Aktüel Arkeoloji, bu girişiminde büyük bir başarı elde etmiştir. Aktüel Arkeoloji Dergisi, sahip olduğumuz kültür değerlerini göz önünde bulundurarak, sonraki sayılarda da eksik bilgileri akıcı bir dille kapatmaya ve Anadolu insanına Anadolu’yu anlatmaya devam edecektir.