SAVAŞÇI KADINLAR - AMAZONLAR

“Tarihin Babası” olarak da bilinen Herodotos, göçebe Sarmatya kabilelerinin kökeninden bahsetmiştir: bunlar Amazonların ve İskitlerin atasıdır.

 

Avrasya kadınının rütbesine ve durumlarına bakılırsa, onlarla birlikte doğuya göç eden birçok gelenek ve görenek olduğu ortaya çıkar. Göçebe çağdaş yazarların sunduklarını genişleten arkeolojik veriler yüksek statü sahibi Sarmatyalı, Sarmat ve doğu Saka kişilerinin, MÖ 1. binyıl göçebe kadınının statüsü için bir standart oluşturduğu yönünde bilgileri gün ışığına çıkarır. Güney Sibirya’da ve Kazakistan’daki Saka bölgelerinde, yüksek statü sahibi bireylerin gömülerinin yeniden değerlendirilmesi Avrasya kadınının durumuna ek katkıda bulunur. Öteki Dünyayla ilişkili inanç sistemleri ve kıyamet kavramları, maddi olarak sahip olduklarını mezarlarına yerleştirmelerini gerektirmiştir. Genel olarak incelikle işlenmiş altın betimler bize bireyin yaşamı boyunca toplum içindeki statüsünü belirlememize yardımcı olur. Bazı kadınlar şifacı, kehanette bulunma ve dini törenlerde görev alma gibi özelliğinin yanı sıra savaşçılardır da. Toplumdaki yerleri eksik değerlendirilmiştir. Onlar kabilenin hayatta kalması için kesinlikle gerekliydiler.     

Jeannine Davis-Kimball

Center for the Study of Eurasian Nomads