PREHİSTORİK ÇAĞ´DAN BİZANS DÖNEMİNE KONYA OVASI

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyum, 6-7 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleşecek.