PENDİK HÖYÜK KAZILARI

İstanbul´un Yeniden Yazılan Tarihi

Pendik yerleşmesinde bugüne kadar toplam 64 adet mezar tespit edilmiştir. Bunlardan 11’i Bizans Dönemine aittir. Ancak gömülen birey sayısı kesin olarak belirlenememiştir. Çünkü Neolitik ve Bizans Dönemlerinde, tekli ve çoklu gömütler mevcuttur. Açığa çıkartılan iskeletlerin tümü mekan dışına gömülmüştür. Her iki döneme ait mezarların bir kısmında ölü hediyesine rastlanmıştır. Neolitik iskeletler yarı ve tam büzülmüş pozisyondadır.

Pendik yerleşmesi buluntu topluluğu, bölgenin Neolitik özelliklerini yansıtır. Burada bulunan buluntular Fikirtepe kültürünün evrelerini tanımlayacak niteliktedir. Yerleşmede tespit edilen çanak çömlek Fikirtepe ile benzer özellikler gösterir. El yapımı olan çanak çömlek genellikle siyah, koyu kahve ve kırmızının çeşitli tonlarında nadir olarak da daha açık renklidir. Yüzeyleri düzenli ve iyi açkılıdır. Çanak çömlek biçimleri düz ya da dış bükey kenarlı kâse ve çömlekler, dar ağızlı, hafif “S” kıvrımlıdır. Üçgen veya yuvarlak ve az sayıda da tüp biçimli tutamaklar mevcuttur. Kil buluntular arasında yer alan bir kadın heykelciği dikkat çekicidir. Küçük buluntular arasında en büyük grubu oluşturan yontma taş aletlerin çoğunluğu obsidyenden yapılmıştır. Yerleşmede bulunan kemik aletler çeşitlilik gösterir. Kemik aletler içinde en önemli yeri, kaşıklar almaktadır. Çalışmalar alanın doğusunda devam etmektedir.

Zeynep KIZILTAN

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü

Fotoğraflar; İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşivi