Neolitik Dönemi Yeniden Düşünmek

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan´ın kaleminden

 

NEOLİTİK DÖNEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Neolitiği Tanımlamak

Neolitiğin sözcük anlamı Yeni Taş Devri’dir. Bu sözcük ilk olarak J. J. Worsaae tarafından 1851 yılında, taşın yongalanarak biçimlendirilmesi ile sürtülerek biçimlendirilmesi arasındaki dönemsel ayrımı vurgulamak amacıyla ortaya atılmıştır. Bilindiği gibi kültür tarihinin Taş, Tunç ve Demir devirleri olarak teknoloji esaslı üç basamağa ayrılması, ilk olarak 1817 yılında, Kopenhag Ulusal Müzesi’ndeki tarihi bilinmeyen tarihöncesi dönem bulgularını sınıflandırarak sergilemek isteyen müze müdürü C. Thomsen tarafından öne sürülmüş, bir süre tartışıldıktan sonra da, günümüze kadar süregelen “Üç Çağ Sistemi”nin esası olarak kabul edilmişti.  Arkeologların Neolitik Dönemin başlangıcı sorununa yönelmeleri, Yakındoğu’da, özellikle Filistin bölgesindeki kazıların artışıyla başlamıştır; çok katmanlı höyüklerde derinlere inildikçe, Neolitik Dönemin başlangıç aşamalarına ait veriler ortaya çıkmaya başlamış ve Avrupa topraklarında gelişkin özellikleriyle bilinen bu kültür basamağının, önceleri Yakın ya da Ortadoğu’da geliştikten sonra Avrupa’ya aktarılmış olduğu giderek daha fazla... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mayıs-Haziran sayısında yer almaktadır."