Kafatası Şekillendirilmesi İle İlgili Yeni Bir Çalışma

Cornell Enstitüsü Sosyal Bilimler enstitüsü desteği ile yapılan bu çalışma Valasco’nun seçilmiş çocukların toplumsal ve çevresel faktörlerle kafatası şekillendirilmesine maruz kaldıklarını ortaya koydu.