İVRİZ KAYA ANITI

TAHRİBAT VE KORUMA Konya’nın Ereğli İlçesi Aydınkent Köyünde bulunan “İvriz Kaya Kabartması” doğal ve yapay (insanlar tarafından) olarak tahribatlara uğramakta. İvriz Çayı kaynağının başında doğal bir kaya üzerine yüksek kabartma tekniği ile işlenmiş olan anıtın figürleri kabartma tekniğinde, yazıtları ise yontularak yapılmıştır. Anıtta, ülkeye bir elinde üzüm salkımı diğer elinde buğday demeti tutarak bolluk ve bereket getiren Tanrı Tarhundas’a, ellerini kaldırıp dua ederek saygısını sunan Tuwana Ülkesi Rahip Kralı Warpalavas’ın betimleri yer almaktadır. Aramileşmiş Geç Hitit sanatının en önemli yapıtlarından olan anıt, aynı zamanda Aramî, Asur ve Frig etkilerinin görüldüğü Tuvana Krallığı’ndan günümüze gelebilmiş özgün bir eserdir. Figürlerin yandan tasvir edilmeleri, eteklerinin uç kısımlarının içe doru kıvrılarak yuvarlanması, ayaklarındaki papucların uç kısımlarının içe doğru sivrilmesi gibi özellikler Geç Hitit Sanatının geleneksel izlerini yansıtırken , figürlerin saç ve sakallarında Arami Sanatının izlerini görmek mümkündür. Bununla birlikte figürlerin kollarındaki fibulaların Frig Sanatından izler taşıması gibi hususlar Anıtı Hitit – Frig – Arami sanatının sentezlerini bir arada başarıyla taşıyan nadide eserler arasına koymaktadır. İç Anadolu’nun iklimsel yapısı gece-gündüz arasındaki sıçaklık farkı, yaz – kış iklimsel etkileri anıtın üzerinde zamanla derin çatlakların oluşmasına yol açmış. Açık alanlardaki anıtlar için en büyük ikinci tehlike ise aşınma ve çatlaklar arasında yeşeren ot. Bu otlar zamanla çatlakların derinleşmesini ve anıtın üzerinde ciddi oranda kopmalara yol açabiliyor. Bunun yanında tabii yöre halkının tarihe ve tarihi esere bakış açısı, anıttın tahribatında insanı faktöründe önemli olduğunu gösteriyor. Bu tahribatları engellemek ve İvriz Kaya Anıtının çevresine yeni bir görünüm kazandırmak için Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından bir proje hazırlanarak Koruma kuruluna sunulacak, Koruma Kurulu’da projeyi uygun görürse, proje uygulanabilecek ve anıt korunabilecek. Projede ziyaretçilerin oturup dinlenmeleri amacıyla ahşap banklar, doğal taşlardan yürüme yolları, zemin döşemlerinin yenilenmesi ve anıtın etrafının korkulukla çevrelenmesi gibi çalışmalarda olacak.                                                           Ali Haydar ATALAR                                                              Müze Müd. V.                                              AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 14. SAYI