İstanbul Araştırmaları Enstitüsünden "Atatürk ve Türk Arkeolojisi" Konulu Konferans

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün, Atatürk’ün vefatının 80. yılı sebebiyle düzenlediği “Atatürk Konuşmaları” başlıklı konferans serisi devam ediyor. Serinin ikinci konuşmasını “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlığıyla Prof. Dr. Mehmet Özdoğan gerçekleştiriyor. Konuşma, 31 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşiyor.

 

 

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenen “Atatürk Konuşmaları”, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın konuşmacı olarak katılacağı ikinci etkinlik ile devam ediyor. “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlığını taşıyan konferansta, Atatürk’ün geliştirdiği arkeoloji temelli kültür politikası ve onun somut uygulaması olan arkeolojik kazılar ile müzeler, dönemin diğer ülkelerinde geliştirilen arkeoloji ve kültür politikalarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyor. Atatürk Türkiyesi’nin arkeolojiyi müzelere eser dolduran bir araç olarak değil geçmişin belgelenerek anlaşılmasına yönelik bir bilim alanı olarak gördüğüne vurgu yapan konuşma, bu bağlamda Atatürk’ün bilime bakışını da değerlendirmeye alıyor. Etkinlik, 31 Ekim Çarşamba günü saat 18:30’da ücretsiz gerçekleşiyor.

 

 

 

“Atatürk Konuşmaları” başlıklı konferans serisi, 31 Ekim Çarşamba günü Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın gerçekleştireceği “Atatürk ve Türk Arkeolojisi” başlıklı konuşmanın ardından, 22 Kasım Perşembe günü Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin gerçekleştireceği “Atatürk Dönemi Mimarlığına Siyasal ve Entelektüel Merkezin Dışından Bakmak” ve 20 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. Zafer Toprak’ın gerçekleştireceği “Atatürk Döneminde Gündelik Yaşam: 1918-1938” başlıklı sunumlar ile devam edecek.

 

 

 

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşen konuşma serisi ücretsizdir, rezervasyon alınmamaktadır ve yerler sınırlıdır.