HOMO NALEDİ

Günümüzden 3 milyon yıl önce yaşamış olabileceği tahmin edilen bu insan türüne ait fosiller üzerinde yapılan incelemeler Nature Communications Dergisi’nde iki bölüm halinde yayınlandı.

Homo Naledi’nin el ve ayak yapısının ele alındığı makalelerde, yapılan anatomik incelemeler sonucunda, bu yeni türün hem maymunlar gibi ağaçlara tırmanmaya uygun el ve omuz yapısı, hem de yürümeye uygun, modern insan ayağıyla oldukça benzerlik gösteren bir ayak yapısına sahip olduğu belirtildi.

Araştırmalar sonucunda Homo Naledi’nin üst ve alt vücudunun farklı işlevlere göre birbirinden ayrıştığı anlaşıldı.  Araştırma bu yönüyle erken Homo türlerinin iskelet yapısı ve uzuvların işlevleri hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Araştırmada toplanan fosiller arasında 107 adet ayak ve 150 adet el parçası yer alıyor. Aralarında oldukça iyi korunmuş durumda bulunan ve bir yetişkine ait sağ ayağın da yer aldığı 107 adet ayak parçası üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, Homo Naledi ayağının modern insan ayağıyla oldukça benzerlik gösterdiği ve modern insan gibi iki ayak üzerinde durup yürümek için oldukça uygun olduğu, ancak  Homo Naledi’nin ayak parmaklarının modern insana göre daha kavisli olduğu belirtildi. Aralarında eksik bir bilek kemiği dışında bütün olarak ele geçen bir sağ el örneğinin de bulunduğu 150 el parçası üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda  Homo Naledi elinin diğer insan türlerinde görülmeyen bir anatomik özelliğe sahip olduğu anlaşıldı. Bilek ve başparmak, hem Neanderthaller hem de insan türlerinde görülen anatomik özelliklerin kombinasyonunu taşıyor. Bu özelliğiyle Homo Naledi’nin güçlü bir kavrama ve taş alet kullanma yetisine sahip olduğu düşünülüyor. Diğer yandan parmak kemiklerinin diğer insan türü el örneklerine göre daha kavisli olması, Homo Naledi’nin ellerini ağaçlara tırmanmak için kullandığını gösteriyor. Homo Naledi elinin, modern insan özelliklerini bir arada gösteriyor olması, bu türün ellerinin hem karmaşık araç-gereç kullanımı hem de tırmanma amacı için geliştiğini gösteriyor.