HATTİCE

KAYIP BİR DİL

Hatti tanrıları, Hitit panteonunda önemli rol oynarlar. Hitit devlet kültüne ait belgeler genelde Hatti tanrıları veya Hatti isimlerine sahip tanrılardan bahseder. Hattice, bu dönemde bölge için alışılmışın dışında, oldukça uzun ön ek zincirleriyle daha kısa son ek zincirlerinden oluşur. Bugün konuşulan bazı Kafkas dilleriyle arasında bağlantı kurulmaya çalışılsa da, bu dillerle olan ilişkisi belirsizdir. Çeşitli varsayımlara göre Hattice aşağıdaki dil ailelerine mensuptur: a) Kuzeybatı Kafkas dili (Abkhaz-Adige dil ailesi) b) Kuzeydoğu Kafkas dili (Dağıstan dil ailesi) c) Güney Kafkas dili (geleneksel Kartvelian dil ailesi) Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında oldukça yaygın olan ve yakın zamanda yeniden ortaya çıkan daha düşük varsayımlara göre, Hattice, sözde Déne-Sino- Kafkasya dil ailesi veya Ege-Anadolu alt katman dilleri arasında sayılmaktadır. Ancak bu varsayımlar oldukça zayıftır.  

Hattice eklemeli dillerdendir. Buna göre, dilbilgisel ve sözcüksel olmak üzere tüm morfemler (biçimbirimler) birbirlerine eklendiklerinde, her durumda ayırt edilebilirler ve her morfem yalnızca tek bir dilsel işleve sahiptir. Bu morfemler isim gövdesine eklenen ön ek veya son ekler şeklinde olabilirler:
 
YAZARI: Matteo VIGO - The Oriental Institute – University of Chicago
 
Bu makalenin devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Mart - Nisan sayısındadır.