GORDION- FRİGLERİN BAŞKENTİ

Gordion, antik Frigya’nın politik ve kültürel merkezidir. MÖ 9. yüzyıl Erken Frig hisarının tahkimatları ve anıtsal yapılarının dönem itibariyle Anadolu’da eşi benzeri yoktur.

 

Bölge

Ankara İli

Polatlı İlçesi

Yassıhöyük ve Kıranharmanı köyleri

Kategori

Kültürel Miras

Arkeolojik Yerleşme

Erken Broz Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar

Kalıntılar

Tahkimat duvarları, anıtsal yapılar, 110 adet tümülüs mezar ve kapı kompleksi

Kabul tarihi

13.04.2012

 

KRİTERLER

 

Gordion, antik Frigya’nın politik ve kültürel merkezidir.

 

MÖ 9. yüzyıl Erken Frig hisarının tahkimatları ve anıtsal yapılarının dönem itibariyle Anadolu’da eşi benzeri yoktur. Başka hiçbir yerde kraliyet gücünün böyle bir mimari yansıması, insan kaynaklarına hükmedişi görülmemiştir.

 

Friglerin tüm zamanlar boyunca bıraktığı izler olan tümülüslerin yoğunluğu arazinin kullanım çevresini belirginleştirmiştir. Midas Tümülüs’ü altındaki el değmemiş ahşap mezarın başka yerde bir benzeri yoktur.

 

Gordion antik dünyanın başlıca merkezlerinden biridir. Frig kültürünü anlamak için adeta bir rehber görevi görür. Erken Frig hisarının yapıları Orta Anadolu Demir Çağı mimarisinin öncül bir örneğini oluşturur. Gordion etrafındaki tümülüslerin yoğunluğu benzersiz bir görünüm yaratır. Tümülüslerin en büyüğü dünyanın bilinen en eski ahşap yapısını içerir.

 

Gordion yerleşmesinin Erken Bronz Çağı’ndan (MÖ 3. binyıl) Orta Çağ’a (MS 12. yüzyıldan 13. yüzyıla) kadar devam eden uzun bir iskan tarihi vardır. Gordion, Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra olasılıkla kente MÖ 12. yüzyılda gelen güneydoğu Avrupalı halkın, Frigyalıların ve Frigya’nın en iyi bilinen kültürel ve politik başkentidir. Frigya’nın kültürel varlığı, MÖ 4. yüzyıla, 333 yılında Gordion’a gelen Büyük İskender’in fetihlerine kadar güçlü bir şekilde devam eder.