ETÇİL VE OTÇUL NEANDERTHALLER

Yeni verilere göre Neanderthallerin hem etobur hem de otobur olduğu anlaşıldı.

Soyları yaklaşık 30 bin ila 24 binyıl öncesinde tükenen Neanderthallerin, yakın zamana kadar soylarının tükenmesinin nedenleri arasında beslenme alışkanlıkları gösteriliyordu. Yapılan yeni araştırmalarla Neanderthallerin beslenmelerine dair yeni bulgulara ulaşıldı. İspanya’nın güneyinde yapılan bir kazıda bulunan 50 binyıllık dışkı örnekleri, modern insana en yakın ırk olarak bilinen Neanderthallerin, etin yanı sıra bitki ile de beslendiklerini ortaya koydu. İspanya’nın güneyindeki Alicante kenti yakınlarında yer alan ve Orta Paleolitik Döneme tarihlendirilen El Salt kazı alanında yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar bilinen en erken insan dışkısına rastlandı. Kanarya Adaları’nda bulunan La Laguna Üniversitesinde doktora öğrencisi Ainara Sistiaga, ele geçen dışkı örneklerinin Neanderthallerin diyetine dair ilk doğrudan veriler olduğunu, dışkının tam olarak neler Etçil ve Otçul Neanderthaller tüketildiğinin tespit edilmesini sağladığını belirtti.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda mağaralarda ve diş örnekleri üzerinde tespit edilen bitki kalıntıları, Neanderthallerin yalnızca etobur olduğu yönündeki görüşü çürütmüştü. El Salt’ta kaydedilen yeni gelişmeler, Neanderthallerin hem etçil hem de otçul olduğuna dair en sağlam kanıtı ortaya koymuş oldu. Sistiaga ve çalışma arkadaşları tarafından 50 binyıllık bir Neanderthal yerleşim yeri olan El Salt kazı alanında toplanan verilerin analizleri, Sistiaga’nın ziyaretçi araştırmacı olarak yer aldığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology - MIT) laboratuvarlarında yapıldı. Araştırma ekibinin PLOS One isimli dergide yayınladığı makaleye göre, toplanan örneklerdeki farklı kimyasallar, gaz kromotografi ismi verilen özel bir teknikle birbirinden ayrıştırıldı. Daha sonra kütle spektrometresi kullanılarak hangi maddelerin ne oranda olduğu tespit edildi. Böylece yapılan analizler sonucunda fosilleşmiş insan dışkısı kalıntılarına ulaşıldı. Dışkı örneklerinin bir yangın tabakası üzerinde bulunduğunu kaydeden ekip, kampın yangından sonra terk edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Modern insana (Homo sapiens) ait bilinen en eski dışkı örneklerine Mısır mumyaları ve Antik Yunan kentlerindeki tuvaletlerde rastlanmıştı. Bulunduğu tabakaya göre 50 binyıl öncesine tarihlendirilen El Salt’taki dışkı örnekleri şimdiye dek tespit edilen en erken tarihli dışkı örnekleri olma özelliği taşıyor.Analiz edilen veriler, Neanderthallerin et ağırlıklı beslendiklerini kanıtlamakla birlikte, ayrıca kayda değer miktarda bitki tükettiklerini de ortaya koydu. Sistiaga, bölge coğrafyasına işaret ederek Neanderthallerin etin yanı sıra taneli ufak meyveler, kuru yemiş ve kök sebzeler yemiş olabileceğini belirtti. Bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda Almanya gibi daha soğuk bölgelerde yaşayan Neanderthallerin et ile, İspanya gibi sıcak bölgelerde yaşayanların ise ot ile beslenmiş olabileceklerini, beslenmenin ayrıca mevsimlere göre farklılık gösterdiğiniifade etti. Neanderthallerin soylarının neden tükendiği sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor olsa da, El Salt gibi kazı alanlarında kaydedilen yeni gelişmeler insana en yakın olduğu bilinen bu ırkın yaşam evrelerini aydınlatmaya devam ediyor.