ERZİNCAN-ALTINTEPE

Altıntepe, mimari buluntular açısından da Urartu dönemine ait, günümüzden yaklaşık 2 bin 750 yıllık birçok geleneğin halen bölgede devam ettiğini de göstermiştir.

 

Bir Urartu Kalesinden Günümüze Yansımalar

ERZİNCAN-ALTINTEPE

Arkeolojik bulgular bir kültürün yerleşim düzenini, teknolojik seviyesini, sanatını, refahını, bölgesel ilişkilerini ve günümüze olan etkilerini ortaya koyar. Arkeologlar bazı buluntuları yorumlarken oldukça zorlanırlar. Zorlukların aşılması sürecinde arkeolojik verilerle, günümüz geleneklerinin karşılaştırılmasıyla ortaya konan etnoarkeolojik ilişkiler çözümler üretebilir. J. Yakar’ın “Anadolu’nun Etnoarkeolojisi” adlı el kitabı niteliğindeki çalışmasında bu konu kısmen de olsa değerlendirilmiş ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

2003 yılından beri sürdürülen Altıntepe Urartu Kalesi kazılarında elde edilen bazı bulguların değerlendirilmesi aşamasında da benzer bir durumla karşılaşılmıştır. Altıntepe Kalesi, il merkezinin 14 kilometre doğusunda geniş verimli Erzincan ovasında yer alır. Burada yapılan kazılar, Tunç Çağından, Orta Çağa kadar uzanan yerleşim izlerini ortaya çıkarmıştır. Kalede yaşayan kültürlere ait eserlerin yansımaları bugün bile bölgede kendini göstermektedir.

Hemen her arkeolojik yerleşimin yoğun buluntu grubunu oluşturan seramikler Altıntepe Kalesi’nde de oldukça fazladır. Doğu Anadolu’da Erken Tunç Çağından itibaren süregelen çanak çömlek geleneğinin, bugün de değişmeden köylerde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Altıntepe yakınındaki Çadırtepe Köyü’nde bu tür değerlendirmelerde son derece önemlidir.

Altıntepe, mimari buluntular açısından da Urartu dönemine ait, günümüzden yaklaşık 2 bin 750 yıllık birçok geleneğin halen bölgede devam ettiğini de göstermiştir. Erzincan ve ilçelerinde yapılan keşif gezilerindeki bazı gözlemler sayesinde Altıntepe buluntularının işlevi konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Yine bu gözlemler kaledeki Urartu dönemi yapılarının taşıyıcıları ve üst yapısı gibi bazı bilinmeyenlere de ışık tutmuştur. 

 

Yazı -  Fotoğraf : Mehmet KARAOSMANOĞLU