DOLİCHE ANTİK KENTİ / DÜLÜKBABA

Antik Kuzey Suriye’de Kent ve Kent Gelişimi Üzerine Yeni Araştırmalar

 

Antik dönemde Kuzey Suriye’nin üstlerinde konumlanan Doliche, bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Gaziantep yakınlarında yer almaktadır. Doliche antik kenti hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlı olup, antik yazılı kaynaklarda da Doliche’nin nadiren konu olduğu görülmektedir. Yunanistan’da adaşı bulunan kentin adı, kuruluşunun Hellenistik Döneme yakın olduğuna işaret etmektedir. Aktium Savaşı’ndan sonra, MÖ 30 yılında Suriye Eyaleti’nin bir parçası haline gelen Doliche, Mezopotamya ile Akdeniz dünyasını birbirine bağlayan önemli bir ticaret güzergahı üzerinde yer almaktaydı. MS 2. yüzyılda kendi sikkesini basan kent, MS 256 yılında Pers kralı I. Şapur’un Romalılara karşı yapmış olduğu bir sefer sırasında Kral Şapur tarafından tahrip edilmiştir. Geç Antik Dönemde bir Piskoposluk merkezi haline gelen Doliche, bu devrin inanç seferleri kapsamında defalarca anılmıştır. MS 7. yüzyılda Arap fethinden sonra bir sınır mevkii konumuna gelen kent, MS 956 yılında Bizanslılar tarafından geri alınmış ve eyalet başkenti haline getirilmiştir.