DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ

Doğum kontrolü ile ilgili en erken veriler, sadece Eski Batı Asya ve Mısır’da bulunmuş yazılı metinler değildir.

 

Antik Dönem insanları kaza sonucu oluşan düşükler, sezaryen ameliyatı ya da diğer olaylar nedeniyle bir kadının zamanından önce bir çocuğu dünyaya getirebileceği böylece yaşayan bir çocuğu doğurabileceğiyle ilgili bilgi sahibiydi. Bu nedenle doğumdan önceki fetüs yaşam bir soruyu daha akla getirir. Aristo (MÖ 322) kuşların ilkel (embriyonik) gelişimi üzerine yaptığı çalışmalarda, bir fetüsün biçimsiz halden biçimli hale dönüştüğü zaman bağımsız bir yaşam kapasitesine sahip olduğunu ifade eder. Birçok Hıristiyan Kilise papazı,  özellikle Hippolu din adamı Aziz Augustine (Hippo Regius’un piskoposu), Aristo’nun düşüncesini kabul eder ve biçim almış bir fetüsün alınmasının günah olduğunu söyler. Bazı papazlar ise her türlü doğum kontrol yöntemini reddederdi ancak erken Hıristiyanlık dininde “Aristo-Augustine görüşü” daha çok hakimdir. Aristo-Augustine kuralı 18. yüzyıla kadar hakimiyetini korumuş ve 20. yüzyılın başlarına kadar da bozulmadan devam etmiştir.

Yazı: John M. RIDDLE

North Carolina State University