ÇORUM MÜZESİ

1968 yılında açılan Çorum Müzesi, 2000 yılında yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. 1914 yılında hastane olarak yapılan ve günümüzde müze olarak hizmet veren binada, Arkeoloji ve Etnografya salonları birbirinden bağımsız olarak düzenlenmiştir.

Arkeoloji salonu kronolojik ve tematik sergileme sistemine göre düzenlenmiştir. Kalkolitik Çağa tarihlenen Kuşsaray Höyüğü, Tunç Çağına ait Resuloğlu Höyük ve Alacahöyük eserleri kronolojik olarak sergilenmektedir. Aynı alandaki tematik sergide Alacahöyük mezarı ve bu mezara ait ölü gömme töreni interaktif olarak canlandırılmıştır. Ziyaretçiler dokunmatik ekrandan mezar hakkında interaktif olarak bilgi alabilmektedir. Hitit yerleşmelerinin merkezinde yer alan Çorum’da başkent Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy-Şapinuva  ve Eskiyapar gibi kazıları devam eden önemli Hitit merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerin yanında kazı çalışmaları tamamlanmış olan Yörüklü-Hüseyindede kazı alanında açığa çıkarılan “kabartmalı vazolar” Hitit Dönemi eserleri arasında müze koleksiyonunda özel bir yere sahiptir. Bu vazolar hakkında ziyaretçiler, özel bir sunum ile hazırlanmış dokunmatik ekranda, interaktif olarak bilgi edinebilmektedirler. Ayrıca, tematik olarak hazırlanmış olan Hitit mimarisi sergi alanında müze ziyaretçileri Hitit başkenti Hattuşa ören yerini Hitit arabası ile sanal olarak gezebilmektedirler. Müzede Hitit Dönemine ait üzeri çivi yazılı ünik bronz kılıç, UNESCO tarafından “Dünya Belleği Listesine” alınan Hitit Dönemi çivi yazılı tabletler, Boğazköy-Hattuşa ve Ortaköy-Şapinuva kazılarında arşiv hâlinde bulunan kil mühür baskılı bullalar canlandırmalar eşliğinde sergilenmektedir. Hitit Dönemi sonrasında bölgede Pazarlı, Boğazköy-Hattuşa ve Alacahöyük’te yaşamlarını devam ettirmiş olan Demir Çağı kültürüne  (Frigler) özgü birçok vitrin arkalarına yapılan canlandırma eserler eşliğinde sergilenmektedir. Bu dönemi Hellenistik, Galat, Roma ve Bizans dönemleri seramik, cam ve madeni eserlerin sergisi takip etmektedir. Bu salonda Roma Dönemi güneş saatinin çalışma sistemi olan ışığın hareketi ile gölgenin saat üzerindeki çizgiye yansıması tematik olarak ziyaretçiye aktarılmaktadır. Ayrıca, müzede Helenistik, Roma eyalet ve resmi sikkeler ile Bizans Dönemi ve İslami Dönem sikkelerinden oluşan zengin bir sikke koleksiyonu da sergilenmektedir.

 

Çorum Müzesi Etnografya Salonu, Türk sanatının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir bölümdür. Bu salonda Çorum’a özgü bakırcılık, leblebicilik ve kahvehane kültürünü yansıtan üç ayrı dükkân çağdaş müzecilik anlayışında tematik olarak canlandırılmıştır. Müzede, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde sesli rehberlik sistemi ücretsiz olarak ziyaretçiler tarafından kullanılabilmektedir. Ayrıca müzenin “Çorum Museum Collection” isimli mobil uygulaması hayata geçirilmiştir.