Çayönü

Avcı Toplayıcılar  katı modelleme okey oyna seslisohbet video izle cambalkon, cam balkon, cam balkon sistemleri cnc router, cnc üretimi,makina üretimi

 

Çayönü, avcı - toplayıcı bir topluluğun gelip yerleştikleri coğrafi çevreyi tanıyıp, öğrenip, içselleştirip, deneme-yanılma yöntemi ile kazandıkları bilgiyi (know-how) kuşaklar boyunca aktarıp ve çevrenin olanaklarından ve döneminin bilgi birikiminden en etkin şekilde yararlanmanın iyi bir örneğidir. Çevreyi kullanma, tanıma ve kendilerini uyarlama biçimleri -yeni çevrenin yeni davranış biçimleri geliştirmesi- uzun “yerleşik bir düzen” sürdürseler de avcı-toplayıcı ruhu hiç bir zaman yitirmediklerine işaret etmektedir. Parçası oldukları coğrafi çevrenin Çayönü halkı için taşıdığı mitsel öğeleri maalesef bilmemize olanak olmamakla birlikte Hilar Kayalıkları’nın her bir köşesi şüphesiz “farklı niteliklere” sahipti. Avcı-toplayıcı ruh ya da hareket biçiminden neyin kasdedildiğini anlamak için bu konuyla ilgili çeşitli etnografik çalışmalar ve arkeolojik verilerin birleştirilmesiyle oluşturulan önermelere kısaca göz atacak olursak öncelikle avcı toplayıcı toplulukların hareket nitelikleri ile işe başlayabiliriz. Burada hareket, bireysel veya grup olarak, hareketin sıklığı, yakın veya uzak mesafeler, günlük, mevsimlik veya yıllık gibi bir çok olguyu kapsamaktadır. Bazı grupların sık aralıklarla hareket etmesi veya tam tersi (ör. Avcıların ne kadar sık kaç kişilik gruplar halinde ava çıkması gerektiği;tahıl -yabani veya kültüre alınmış- biçmeye ve taşımaya kimlerin katıldığı, süresi;hammadde kaynaklarına ulaşım ve elde etme süresi, vb). Bu bağlamda, Çayönü halkı için yerleşik düzen kavramının, sabit kurulu /düzenli bir yerleşmeden hareketle coğrafi çevrelerinde değişik ekonomik ve sosyal amaçlar için amacın gerektirdiği sürelerde hareket etmekle birlikte önemli sosyal aktivitelerin yerleşmede gerçekleşmesi anlamını taşıdığını ileri sürebiliriz.

Binford (1980) avcı-toplayıcı toplulukların hareket/ yer değiştirme amacını/kavramını iki farklı terimle açıklamaya çalışmıştı: bir kişi veya küçük bir grubun ana kamp ile... 

 

"Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."