ÇATALHÖYÜK SERGİSİ

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ise Avrupa Arkeologlar Birliği Kongresi’nde Çatalhöyük’ü üç ayrı eksen üzerinden inceleyeceği bir sergi hazırlayacak:

Birinci eksende, Çatalhöyük’ün tarihi ve MÖ 9 binyıl öncesi mimarisi, insanların yaşamı; ikinci eksende, 1958-1960’lı yıllarda James Mellaart’ın bölgeye gelişi, Çatalhöyük evlerini buluşu, duvar resimlerini keşfetmesi ve bugüne kadar yapılan Çatalhöyük kazılarının, keşiflerinin tarihçesi; üçüncü eksende ise “Çatalhöyük’te Bugün” başlığı altında Çatalhöyük’ün tarihi ile etkileşimi, Çatalhöyük coğrafyasında yaşayan köylü ve kentlilerin sosyolojik durumu ziyaretçilere sunulacak. Sergi bu üç eksende, 60 panel üzerinde tarihe ışık tutan yazılar ve görsellerle anlatılacak. Ayrıca iki ekranda Çatalhöyük çalışmaları, kurgu ve realist filmlerle uluslararası ziyaretçilere gösterilecek ve Çatalhöyük’ü interaktif bir sergi eşliğinde tekrar keşfetme imkanı sunulacak. Serginin bilimsel danışmanlığını Çatalhöyük kazı başkanı Prof. Dr. Ian Hodder üstlendi.