CANNAE SAVAŞI

Aufidus Nehri’nin (modern Ofanto) doğu kıyısında yer alan Apulia şehri Cannae (modern Canne), II. Kartaca Savaşı sırasında, MÖ 216’da Hannibal ile Romalıların karşı karşıya geldiği ve Romalıların yenilgisiyle sonuçlanan önemli bir savaşa sahne olmuştur.

Taraflar II. Kartaca Savaşı boyunca farklı savaş sahalarında çarpışmışlardı. İtalya’da Hannibal MÖ 217 baharında güneye doğru harekete geçti. Etruria’daki Trasimene Gölü civarında kazandığı ezici galibiyetten sonra, Cannae’da iki Romalı konsülü ağır bir bozguna daha uğratmıştır.

 

Romalılar Hannibal’in 40.000 kişilik ordusunun iki katı bir kuvvete sahip görünmektedir, ancak bunların 15.000 kadarı belki de gerideki ordugâhı korumak üzere bırakılmıştı. Öte yandan Kartaca’nın 10.000 kişilik süvari birliği Romalıların 6000 kişilik süvarisinden sayıca ve nitelik açısından üstün durumdaydı. Romalılar bunu bildiklerinden Aufidius Nehri’yle Cannae civarındaki yüksek arazi arasında kalan dar savaş alanını seçtiler. Amaç kanatlarını düşman süvarisinin kuşatmasından kurtarmaktı.

 

Yazı: Gürkan Ergin

 

Yazının tamamına Aktüel Arkeoloji Dergisi 61. sayısından ulaşabilir, okuyabilirsiniz.