BİR HİTİT KRALI SUPPILULIUMA

2012 Tayinat Arkeoloji projesi kazılarıyla, Türkiye’nin güneydoğusundaki Patina Neo-Hitit Krallığı başkenti olan Kunulua Sitadeline çıkış sağlayan anıtsal giriş kapısı kompleksinin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

 

 
 
Antakya’nın (Antiocheia) 35 kilometre doğusunda, Antakya-Aleppo yolu boyunca sürdürülen Tell Tayinat 2012 kazı çalışmaları sırasında, iki anıtsal heykeltraşlık eseri ortaya çıkarıldı: Devasa bir insan figürü ve kabartmalı sütun altlığı. Her ikisi de bazalttan yapılmış ve giriş kapısı kompleksinin merkezi geçidinin taş döşeli yüzeyinde bir törenle gömülmüş gibidir.
Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki insane figürünün başı ve gövdesi, belinden yukarısı, bozulmadan korunagelmiştir. Heykel tahminen 3,5 – 4 metre uzunluğundadır. Sakallı figür, beyaz ve siyah taşlardan yapılmış, oldukça güzel koruna gelmiş kakma gözlere sahiptir. Saçı ise linear bir şekilde sıralanmış kıvrımlarla takke izlenimi yaratır. Her iki kol da dirseklerden öne doğru bükülmüştür ve her ikisinde de aslan başı ile süslenmiş iki bileklik vardır. Figür sağ elinde bir mızrak tutar ve sol elinde buğday demeti vardır. Göğsünü yarım ay biçimindeki bir takı süsler. Suppiluliuma’nın seferlerinin ve başarılarının kaydedildiği uzun hiyeroglif Luvice yazıt, heykelin arkasına yüksek kabartma olarak işlenmiştir.
Devasa insan heykelinin yanında yana yatmış... Prof. Dr. Timothy P. HARRİSON'UN kaleminden “Bir Hitit Kralı Suppiluliuma" yazısının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Eylül - Ekim 2012 Sayısında yer almaktadır