ANTALYA MÜZESİNDEN ÖNE ÇIKAN 10 ÖNEMLİ ESER

Antalya Müzesi Arkeoloji aynı zamanda Tarih Müzesi olup Bölge Müzesi olarak da nitelendirilebilir. Koleksiyondaki eserlerin büyük bölümü bölgede yapılan araştırmalardan gelmiştir. Bölgenin binlerce yıllık geçmişini yansıtan, kronolojik ve yer yer konularına göre sergilenen eserler müzede görülebilir. Özellikle Perge´de bulunan Roma Dönemi heykeltıraşlık eserleriyle ve son yıllarda müze kurtarma kazılarından ortaya çıkan ilginç ve ünik buluntularıyla Antalya Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında sayılabilmektedir. Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak müzede sergilenen eserlerden sizler için öne çıkan 10 önemli eseri derledik. En sonda ise ek olarak Türkiye’ye iadesi beklenen Herakles Lahdi de yer alıyor. Şimdiden iyi okumalar!

 

1) KEMİKTEN STİLİZE İNSAN BAŞI

 

 

Karain Mağarası’nda bulunan ve Üst Paleolitik Döneme ait olan bu stilize insan figürini cilalanmış bir kaburga kemiğinden yapılmıştır. Ancak hangi amaçla yapıldığı hala kesin olarak bilinmemektedir.

 

2) PİŞMİŞ TOPRAKTAN YAPILMIŞ KADIN (ANA TANRIÇA?) FİGÜRİNİ

 

 

Burdur’daki Hacılar tarihöncesi yerleşiminde bulunan ve Erken Kalkolitik Döneme tarihlendirilen (MÖ 6. bin yıl) pişmiş toprak yapılmış kadın figürini. Ayakta duran ve şişman bir çıplak kadını tasvir eden figürinde eller göğüs hizasında birleştirilmiştir. Geniş omuza, kalçalara ve cinsel organlara sahiptir.

 

3) ÇOCUKLU KADIN HEYKELCİĞİ

 

 

Bayındır Elmalı Tümülüsü’nde ele geçirilen ve Frig dönemine tarihlendirilen “Çocuklu Kadın” heykelciği. Kadın uzun kollu ve uzun örtülü bir elbise giymiştir. Elbisenin her iki kenarı da alt gövdenin önünde toplanmış ve kadının kemerine sıkıştırılmıştır. Başında ise bir başlık bulunur. Ayrıca ayakta duran kadın sağ elini kullanarak sol omzunda çıplak bir çocuğu tutmuştur.

 

Ayakta duran çocuk ise desenli bir giysi giymiştir. Heykel grubu, sağlam bir dikdörtgen tabana oturtulmuş ve tek bir bloktan oyulmuştur.

 

4) KADIN KABARTMALI OINOCHOE TESTİ

 

 

Ksanthos’ta bulunan ve Hellenistik Çağ’a ait olan kabartmalı Oinochoe testi. Yonca ağızlı ve yuvarlak tabanlı olan bu testi, bir sunağın önünde, sağına bakan bir kadın kabartmasıyla süslenmiştir. Kadın bir elinde hamam tası (phiale), diğer elinde bereket boynuzunu tutar. Kabın omuz kısmında yer alan yazıt baz alınarak kadın, III. Ptolemaios’un karısı olan Mısır kraliçesi II. Berenice olarak tanımlanmıştır.

 

5)  LAHİT KAPAĞI

 

Limyra’da bulunan ve Klasik Dönem’e (MÖ 5. – 4. yüzyıllar) ait olan lahit kapağının kret kısmında at adamlar, Medusa başı gibi çeşitli figürler yer alır.

 

6) PERSEUS HEYKELİ

 

 

Yine Limyra’da bulunan ve Klasik Dönem’e ait Perseus Heykeli’nde Perseus sağ elinde Medusa'nın başını tutar. Limyra'daki Heroön Perikles'in kuzey alınlığının merkezinde yer aldığı düşünülen heykelin bir çok parçası yeniden birleştirilmiştir.

 

7) ADAK LEVHASI

 

 

Likya'da bulunan ve Geç Roma İmparatorluğu'nun On İki Tanrı'sına adanmış olan levha, iki kayıttan oluşur. Üst tarafta altı kişilik iki grup şeklinde 12 özdeş figür vardır ve bunların ortasındaki bir figür bir niş içine yerleştirilmiştir. Sağdaki beşinci ve altıncı figürler kısmen korunmuştur. Diz boyu tunik giymiş olan her figür ön tarafa bakar ve kare kalkan tutar.

 

Alttaki kayıtta daha küçük figürler yer alır.  10 oturan köpeğin ortasında bir kaide üzerinde bir insan figürü yer alır. İki kayıt arasında bir yazıt yer alır: "Artemis’e, On iki tanrıya ve onlarına babalarına".

 

8) AFRODİT HEYKELİ

 

 

Perge’de bulunan ve MS 2. yüzyıla ait olan Afrodit'in ayakta duran heykeli yalnızca vücudun alt tarafı giyinik olan yarı çıplak bir heykeldir. Her iki eliyle de yuvarlak bir kalkan tutar. Afrodit’in sol bacağı bir kayanın üzerine yerleştirilmiştir. Kalkanın üzerindeki yazıtta, "Kladios Peison" yazısı yer almaktadır. Heykelin başı kayıptır.

 

9) ÜÇ GÜZELLER HEYKELİ

 

 

Perge’de ortaya çıkarılan ve MS 2. yüzyıla tarihlendirilen Üç Güzeller (Kharitler) heykeli. Heykellerden iki tanesi öne dönük, ortadaki ise arkaya dönüktür ve her biri birbirinin omuzunu tutar. İki heykeli başı, her iki yanda yer alanların kolları ve vücutlarındaki kısımlar eksiktir.

 

10) DANSÇI KADIN HEYKELİ

 

 

Perge’de bulunan ve MS 2. yüzyıla tarihlendirilen “Dansçı Kadın” heykeli. Giymiş olduğu ince elbisesi vücudunun dış hatlarını ortaya çıkarmıştır. Başı sağa dönük olarak bükülmüş haldedir. Vücut eğrileri ve dönen elbisesi onun dansını görselleştirir. Heykelde siyah renk mermer saç ve giysisi için, beyaz mermer ise onun derisi için kullanılmıştır. Heykelin kolu, sağ bacağı ve giysileri oluşturan parçaları eksiktir.

 

BONUS

 

HERAKLES LAHDİ

235 santimetre boyunda ve 112 santimetre genişliğinde olan Roma dönemine ait lahdin, Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960’lı yıllarda meydana gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çıkarıldığına ilişkin önemli delillere ulaşılmıştı. 2010’da Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen envanter kontrolü sırasında el konulan lahit için 21 Eylül 2015’te lahdin iadesine karar verildi. Bu karar 2 Mayıs 2016’da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Daha sonra İsviçre Federal Mahkeme nezdinde itiraz edildi. Sonra da Türkiye’nin itiraz girişimleri sonucunda geri çekildi ve böylece itirazın geri çekilmesiyle birlikte iade kararı da kesinleşmiş oldu.

 

Lahdin üzerinde mitolojik kahraman Herakles’in 12 görevini temsilen 12 figür bulunuyor. 

 

Aktüel Arkeoloji Dergisi