Anadolu'nun İlk Madencileri

    Orta Anadolu’da bakırın işlendiğine dair en eski bulgular Aşıklı Höyük’ten gelmekte. Ortaya çıkarılan buluntular bakırın hem soğuk hem de sıcakken işlendiğini göstermiştir. Aşıklı halkı bakırdan boncuklar yapmış ve bunları süs eşyası olarak kullanmıştır. Gün ışığına çıkarılan bazı mezarlarda ölülerin boyunlarında ve kollarında bulunan bu boncuklar Anadolu’da bakırı işleyen ilk topluluğun Aşıklı sakinleri olduğunu göstermiştir.   Detaylı bilgi için... http://www.asiklihoyuk.org/