ESKİYAPAR

Anadolu’nun Tarımcı Toplumu

Hitit dünyasının iç çekirdek bölgesi olarak tanımladığımız Boğazköy ve Alaca Höyük çevresindebir üçüncü merkez olan Eskiyapar Höyük, Sungurlu Alaca yolu üzerinde Alaca-Hüseyinabad Ovası’nda yer alır. Höyüğün en yüksek noktasının denizden yüksekliği 960 metredir. Tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiği Eskiyapar Köyü ve höyükçevresi, geçmişte de tarımsal faaliyetler için önem taşımış olmalıdır. Eskiyapar, höyüğün bulunduğu konumnedeniyle Osmanlı Dönemindenitibaren yabancı gezginlerin dikkatiniçekmiştir. Höyük üzerindekiilk fiziki uygulama 1945 yılında Alaca Höyükkazısı ekip üyelerince yapılmıştır. 1968 yılındaise Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesitarafından Eskiyapar’da ilk arkeolojik kazı başlatılmıştır.Yaklaşık 15 yıl süren ilk dönem kazılarındabulunan eserler Eskiyapar’ı uzun süregündemde tutmuştur. Kazılar 1982 yılına kadardevam etmiş, 1983 - 1984 yıllarında daha önceAlaca Höyük’te de uygulandığı gibi höyüktekiköy evleri kaldırılarak günümüzdeki yerlerinetaşınmıştır. Höyük üzerindeki köy evlerinin taşınması,70 dönümden fazla bir alanın ortayaçıkmasını sağlamıştır. 1990’lı yıllarda ise ÇorumArkeoloji Müzesi Höyük’te kısa süreli birkazı çalışması gerçekleştirmiştir.Höyüğün kültürel tabakalaşması, gerçekleştirilenkazıların bilimsel verileriyle büyükölçüde belirlenmiş; en alt seviyeden itibaren ... "Bu yazının devamı Aktüel Arkeoloji Dergisi, Mart-Nisan sayısında yer almaktadır."