DERGİ EDİTÖRDEN HİKAYELER GÜNCEL DUYURULAR TAHRİBAT KÜLTÜREL MİRAS VIDEO FOTOĞRAF ARKEOLOJİ
 
 
İNANCA YOLCULUK
Göbekli Tepe. Bir hac yolculuğuna çıkmak için belirli bir inanca sahip olmaya gerek yoktur. Herhangi bir dine bağlı olmadığını söyleyen kişiler de geleneksel bir hac rotası izleyebilir ve kutsal bir hac merkezine yolculuk edebilir. Uzun bir geçmişe sahip bir geleneği yaşıyor olma, uzun yıllar boyunca pek çoklarının ziyaret ettiği aynı kutsal yere gidiyor olma deneyimi onlarda, hac yolculuğuna çıkan inançlı kişilerin hislerine benzer hisler uyandırır. Nesilden nesile çalışarak Göbekli Tepe’yi inşa eden insanlar bir bakıma hac yolcuğu yapıyordu. Biz onların yarattıklarını görmek için bu çıplak kayalık dağa çıkarken, onlar bu uzak yere, burayı yaratmak için geliyorlardı. Göbekli Tepe insanların yaşadığı bir yer değil, gelip gittiği bir yerdi.
KOMMAGENE’DE KUTSAL ALANLAR
Antik Dönemin insanları öncelikli olarak tanrılara tapıyor ve geleneksel olarak yerel birliklerinde kendilerini “evde”hissediyorlardı. Tanrıların tapınım gördüğü alanlar yakın çevrede yer alıyor olsa da, dini motivasyonlu gezilerin yapılması nadir bir olay değildi.
HİTİTLERİN BİN TANRILI YOLCULUĞU
“Ertesi gün kral Hattuša’dan iner (ve) Zippala[nda] kapısından [Har]anašši’ye (gider). Ve Harranašši’de [festivalini] kutlar.”
OSMANLININ HAC YOLLARI
KONYA MENZİLLERİ İslam’ın beş şartından biri olan ve Arapça “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” anlamlarına gelen “hac”; imkân sahibi her Müslüman’ın belirlenen zaman dilimi içerisinde Mekke şehrinde Kâbe, Arafat, Müzdelife ve Mina’ya giderek, burada belirli dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadettir.
TAPINAKLAR ARASINDA KUTSAL BİR YOLCULUK
Anadolu’da en ünlü festival büyük olasılıkla Efes’teki (Ephesos) “Ephesia” adı verilen Artemis festivaliydi. Apollon’un kız kardeşi olan Yunan tanrıçası Artemis, genellikle genç kızları koruyan bakire bir avcı idi. Artemis’in, Efes’teki kült imgesi Yunan standartlarından farklıdır. Özellikle göğüs çevresinde yer alan çok sayıda yuvarlak objenin açıklanması zordur. Efes Artemis kültü, Yunan-Roma dünyasında oldukça yaygındı ve Efes’teki festivale, büyük olasılıkla kent devletlerinin resmi temsilcilerinin (theoroi) de dahil olduğu çok geniş bir katılım sağlanmaktaydı.
GÖBEKLİ TEPE VE ARKEOLOJİ
Klaus Schmidt: Göbekli Tepe’ye ilk adım attığı gün, hayallerinin kazı alanını bulduğunu biliyordu. Yüzeyde görünen şekilli taşların, Prof. Harald Hauptmann ile birlikte çalıştığı Fırat Vadisi’ndeki Nevali Çori Höyüğü’nde bulunan eşsiz taşlara benzediğini fark etti.
ROMA VE BİZANS KÜLTSEL İNANIŞLAR VE HAC
İnsanoğlu tüm tarihi dönemler boyunca farklı şekil ve biçimlerde inanç yolları seçmiştir. Başlangıçta büyük güç olarak gördüğü doğa varlıklarına tapınan insan, zamanla bu doğaüstü güçleri, insani özelliklere sahip ancak ölümsüz varlıklar olarak düşünmüştür. İnsanlığın gelişimi ile birlikte buna paralel olarak inanç sisteminde de köklü değişimler olmuştur. Çok tanrılı inanç sisteminden (Paganizm) tek tanrılı inanç sistemine geçilmiştir.
 
 
     
 
 

FOTO GALERİ

 
 
 
 
 
 
GÖRÜLMEYE DEĞER
 
 
AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ (TÜRKİYE)
41
40
39
 
ACTUAL ARCHAEOLOGY MAGAZINE (WORLD)
11
10
9
TÜRKİYE’NİN ARKEOLOJİ DERGİSİ
DERGİ EDİTÖRDEN HİKAYELER GÜNCEL DUYURULAR TAHRİBAT KÜLTÜREL MİRAS VIDEO FOTOĞRAF