DERGİ EDİTÖRDEN HİKAYELER GÜNCEL DUYURULAR TAHRİBAT KÜLTÜREL MİRAS VIDEO FOTOĞRAF ARKEOLOJİ
 
 
NEOLİTİK DÖNEMDE TEKSTİL
Çatalhöyük’te günlük yaşamın ve ölüler dünyasının bir parçası olarak dokumalar Yakındoğu’daki en erken dokuma buluntularından biri, Ölüdeniz’in kuzeyinde Çanak Çömleksiz Neolitik B Dönemine tarihlenen Nahal Hemar’daki bir mağarada bulunmuş bir keten kumaşıdır. Anadolu’da ise, Çayönü’ndeki Hücre Planlı Yapılar Evresinde en erken keten dokumalardan biri açığa çıkarılmıştır. Bu buluntu, geyik boynuzundan yapılmış bir orağın üzerinde korunmuş ve tarıma alınmış ketenden yapılmış iyi kalitede bir dokuma kalıntısıdır.
SARDES
Odanın toprak tabanı altında gömülü durumda bulunan iki buluntu grubunun her biri, içinde bir yumurta, bir tunç sikke ve bir takım ufak keskin metal objeler -tunç iğne, tunç mıh ya da çivi, iğne veya süs iğnesi gibi bazı uzun ve paslı demir objelerbulunan kapaklı küçük bir kaptan oluşmaktaydı.
SABINE LADSTÄTTER İLE EFES ANTİK KENTİ ÜZERİNE
Sabine Ladstätter 2009 yılından bu yana Avusturya Arkeoloji Enstitüsü başkanlığını, 2010’dan bu yana ise Efes Kazıları başkanlığı ve Efes Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyor. Graz ve Viyana’da arkeoloji eğitimi alan Ladstätter’in uzmanlık alanı seramik. İlk olarak 1996 yılında katıldığı Efes kazısında, Yamaç Ev 2’deki kazı çalışmalarını yöneten ve aynı zamanda seramik analizlerini yapan Ladstätter, kendi deyimiyle “daha en başından beri aşık olduğu“ Efes’te 1996 yılından beri çalışıyor. Ancak araştırma alanı yalnızca Efes’le sınırlı değil. Daha önce pek çok Avusturya kazısında ve Mısır’daki kazı çalışmalarında da yer almış.
OLBA
TOROS DAĞLARINDA BİR KILIKIA KENTİ Olba, aldığı yaralara karşın, yine de anıtlarıyla, onların ve doğal konumlarının sunduğu görsellikle, sağladığı bilimsel verilerle hala önemli ve güzel…
MİTOLOJİDE ÇİFT CİNSİYET
İlk ve her şeyden önce var olana merak ve bu merakla gelişen organize din olgusunun, insanoğlunun gelişiminde ne zaman başladığını kesin olarak bilebilmek oldukça zordur.
GÖBEKLİ TEPE'DE YENİ GELİŞMELER
Göbekli Tepe kazılarında gün ışığına çıkan buluntular, 12 binyıl öncesine ışık tutmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da kurulan ve bölgenin gelişimine, bilinirliğinin artırmasına yönelik çalışmalar yapan Akyürek Holding, Göbekli Tepe kazılarının ana sponsorları arasında yer alıyor.
TEPECİK
Kültürel kanıtlara bakılırsa yerel halk Phryg kökenli görünmekteyse de, efsanelere göre kentin ismi bir Lyd soylusu olan Daskylos’tan gelir: Daskyleion, yani “Daskylos’un Yeri”.
SİRKELİ HÖYÜK
Jeomanyetik ve jeoelektrik ölçümlerde güneydoğu aşağı şehrin birbirine paralel, birbirinden yaklaşık 8 metre mesafede iki sur duvarı tarafından çevrelendiği ve şehre girişi sağlayan kapının yeri yerleşimin doğusunda tespit edildi. Çift duvarlı savunma sistemi Zincirli Höyük yerleşiminin aşağı şehrinde de görülmektedir.
“ADRAMYTTEION”
Körfezin Sahibi Sessizliğini Bozuyor
 
 
     
 
 

FOTO GALERİ

 
 
 
 
 
 
GÖRÜLMEYE DEĞER
 
 
AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ (TÜRKİYE)
40
39
38
 
ACTUAL ARCHAEOLOGY MAGAZINE (WORLD)
10
9
8
TÜRKİYE’NİN ARKEOLOJİ DERGİSİ
DERGİ EDİTÖRDEN HİKAYELER GÜNCEL DUYURULAR TAHRİBAT KÜLTÜREL MİRAS VIDEO FOTOĞRAF