DERGİ EDİTÖRDEN HİKAYELER GÜNCEL DUYURULAR TAHRİBAT KÜLTÜREL MİRAS VIDEO FOTOĞRAF ARKEOLOJİ
 
 
İSTANBUL´UN ATLARI
Metro raylı sistem ile Marmaray tüp geçitinin Avrupa yakasındaki en önemli aktarma merkezini oluşturan Yenikapı istasyonunda, Marmaray projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Theodosius Limanı alanı, ortaya koymuş olduğu özgün bulgularla geçmişteki önemini bizlere hatırlatmakla kalmadı, aynı zamanda İstanbul’un tarihsel sürecine katkı sağlayacak önemli bilgilere de ulaşmamızı sağladı.
PALEOLİTİK MAGARA SANATINDA HAYVAN
Tarihöncesi çağlarda yaşamış olan insanlar, Avrupa’da yaklaşık 350 mağaraya resimler yapmışlardır. Her mağara, resimlerin yapıldığı dönemin kültürel ve psikolojik durumlarını yansıtan farklı bir hikâye anlatmaktadır. Duvar sanatı ve taşınabilir sanatın binlerce yıllık üretim süreci boyunca çizimler basitten karmaşığa ya da soyuttan doğallığa doğru bir gelişim göstermez. Resmedilen hayvan davranışları aynı bölgede bulunan mağaralarda bile, mağaradan mağaraya büyük ölçüde değişiklik gösterir.
KÖPEKLER
İnsan ve köpek arasındaki ilişki, farklı yönde gelişen ve en ilgi çekici ilişki olmuştur. Bu ilişkinin tarihsel yolculuğuna çıkıldığında, bu yolculuğun başlangıcının her zaman değişme yönünde olduğu, hala yeni bulguların elde edildiği görülür.
BİR ZAMANLAR TANRIYDILAR
Genetik ve anatomik incelemeler, libyca’nın tüm evcil kedilerin atası olduğunu göstermiştir. Hatta İran ve Siyam kedilerinin çoğunun bile -ornata ile kırma olarak- atasıdır. Bizim evcil kediden anladığımız, Felis sylvestris catus’tur.
MISIR´IN MUMYALARI
Mısırbilimciler hayvan mumyalarına Mısır dininin garip bir belirtisi olarak yaklaşmışlar ve bu disiplinin ilk zamanlarında hiçbir Mısırbilimci bu konuya bağlı çalışmalar yapmak istememiştir. 20. yüzyılın sonlarında, yazar ve N. Iskander tarafından yönetilen ve Tuna el-Gebel ve SAN’da yapılan araştırmaların sonuçlarının yayınlandığı ve medyatik ilginin oluştuğu döneme rastgelen Kahire Müzesi Hayvan Mumyaları Projesi ile Mısırbilim dünyasının ve halkın ilgisini çekmiş ve önemli bir parçası olmuştur.
ÇATALHÖYÜK HAYVANLARI
Çatalhöyük’te besin olarak en fazla tüketilen hayvanlar arasında olan evcilleştirilmiş koyun ve keçi, ritüel yaşamda büyük bir rol oynamazdı. Sembolik olarak, yabani öküz ve diğer yabani hayvanlar çok daha fazla önem taşıyordu. Sık resmedilen bir hayvan olan leoparın ise, Çatalhöyük halkı tarafından öldürülmesi veya besin olarak tüketilmesi yasaktı.
ANADOLU´DA HAYVAN EVCİLEŞTİRME
Hayvan ve bitkilerin evcilleştirmesi, insanlık tarihinin en önemli gelişimlerinden biridir. Holosenin başlangıcında avcı toplayıcılıktan çiftçiliğe geçilmiştir. Geçiş döneminin doğasını anlayabilmek için arkeologlar ve diğer bilim insanları bir yüzyıl boyunca bu konuda araştırmalarını sürdürmektedirler.
HAYVAN SEMBOLİZMİ
Günümüzden 10 binyıl önce avcı-toplayıcı topluluklar, bölgede bulunan yabani hayvanlar ile yakın bir ilişkiye sahipti. Güçlü yabani sığırlar, çevik yaban eşekleri ve ceylanlar, zarif kızıl geyikler ve tehlikeli yaban domuzları ile düzenli aralıklarla etkileşimde bulunuyorlardı. Gökyüzünde ise, su kuşları ve turnalar mevsimler değiştikçe gidip geliyorlar, akbaba, kartal ve şahinler ise tüm yıl boyunca tepede süzülüyorlardı. Ayaklarının altındaki toprakta akrep ve engerek yılanı gibi tehlikeler pusuda bekliyor, yiyecek arayan zeki tilkiler ise alacakaranlık çöktüğünde yeraltındaki inlerinden çıkıyorlardı.
HİTİT DÜNYASINDA HAYVANLAR
Anadolu’nun yüksek arazileri, Tunç Çağının sonunda (yaklaşık MÖ 1600-1200) hayvan çeşitliliği bakımından günümüze göre daha zengindi. Aslanlar, leoparlar, ayılar, kurtlar, yaban domuzları, dağkeçileri, ceylan ve özellikle geyik, Geç Tunç Krallığı Hitit İmparatorluğu’nun merkezi olan Orta Anadolu’da hala gezinmekteydi. Kartal ve doğanların da içinde bulunduğu çok çeşitli kuş türleri de bu bölgede yaşamaktaydı.
ÖZGÜRLÜKTEN TUTSAKLIĞA : HAYVAN
Yaklaşık 15 binyıl önce ilk kez köpeğin evcilleştirilmesiyle başlayan serüven; keçi, koyun, sığır ve domuz ile kanatlı hayvanların günümüzden yaklaşık 10 binyıl önce evcilleştirilmeleriyle sürmüş ve günümüzden 5 binyıl önce kedi ve 4 binyıl önce de atın evcilleştirilmesiyle sona ermiştir.
 
 
     
 
 

FOTO GALERİ

 
 
 
 
 
 
GÖRÜLMEYE DEĞER
 
 
AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ (TÜRKİYE)
44
43
42
 
ACTUAL ARCHAEOLOGY MAGAZINE (WORLD)
12
11
10
TÜRKİYE’NİN ARKEOLOJİ DERGİSİ
DERGİ EDİTÖRDEN HİKAYELER GÜNCEL DUYURULAR TAHRİBAT KÜLTÜREL MİRAS VIDEO FOTOĞRAF